Rezidențele Șotron, ediția a III-a
Știri

Rezidențele Șotron, ediția a III-a

FOR ENGLISH SCROLL BELOW

Muzeul Național al Literaturii Române Iași și Asociația ACVO lansează apelul de înscriere la Rezidențele Șotron, program ce sprijină autorii de cărți pentru copii.

Aflat la cea de-a treia ediție, programul din anul 2024 constă în 3 rezidențe de creație pentru doi autori din România și unul din Ucraina, care au publicat cel puțin o carte pentru copii. Cei trei autori vor beneficia de transport, cazare în orașul Iași timp de 30 de zile în perioada mai-iunie 2024, precum și de o sumă în valoare de 4.000 lei.

Perioada de înscriere se desfășoară între 1- 15 aprilie 2024. Cei care doresc să se înscrie trebuie să trimită un e-mail la adresa muzeul.literaturii@gmail.com, care să conțină un CV și o scurtă scrisoare de intenție în care să insereze și o descriere a proiectului de rezidență.  Candidații din Ucraina trebuie să trimită materialele în limba engleză.

Pe perioada rezidenței (mai-iunie 2024), bursierii au obligația de a participa la un atelier de scriere creativă sau storytelling pentru copii. La finalul rezidenței, aceștia vor preda o scurtă poveste cu temă ecologică, de minimum 2 pagini A4.

Programul „Rezidențele Șotron” a fost creat de către MNLR Iași și Asociația ACVO în anul 2022, pentru a susține creația  literară contemporană și în solidaritate cu scriitorii ucraineni afectați de război. Până acum, 6 scriitori din România și Ucraina au beneficiat de rezidențe, iar zeci de copii din medii defavorizate, susținuți de către ACVO, s-au bucurat de întâlnirile creative cu aceștia. Anul acesta, rezidențele Șotron fac parte din seria de activități incluse în programul UNESCO „Iași. City of Literature”.

Asociația ACVO a fost înființată de către compania ApaVital la începutul anului 2018 pentru a da viață proiectelor sale de responsabilitate socială și de implicare în comunitate. Câteva dintre temele importante din agenda asociației sunt dezvoltarea urbană, protecția mediului, spiritul civic și spiritul de colaborare între oameni, evoluția personală și autocunoașterea.

„Rezidențele Șotron reprezintă un pas firesc pe care l-am făcut în continuarea unui proiect de suflet al nostru prin care donăm anual mii de cărți bibliotecilor de la sate. Înțelegem importanța lecturii contemporane pentru copii, știm că aceștia sunt atrași mai degrabă de creațiile scriitorilor din zilele noastre decât de cele ale clasicilor, trăim alături de ei emoția întâlnirii cu autori de carte. Rezidențele Șotron deschid minți, nasc curiozități, cresc interesul copiilor pentru citit. Le dorim succes tuturor participanților și așteptăm cu nerăbdare întâlnirile dintre câștigători și copiii de la sate care se vor bucura de primul lor autograf și de discuții interesante.”, dr. ing. Mihail Doruș, președintele Asociației ACVO

Dosarele de candidatură vor fi evaluate de către un juriu format din reprezentanți ai Muzeului Național al Literaturii Române Iași, iar rezultatele selecției apelului de înscriere în cadrul programului „Rezidențele Șotron”, parte din seria de activități incluse în programul UNESCO „Iași. City of Literature”, vor fi anunțate în data de 23 aprilie 2024, pe site-ul www.muzeulliteraturiiiasi.ro.

The Iași National Museum of Romanian Literature Iasi and the ACVO Association launch the call for applications for the Șotron Residencies, a programme that supports authors of children’s books.

Now in its third edition, the 2024 programme consists of three creative residencies for two authors from Romania and one from Ukraine, who have published at least one children’s book. The three authors will benefit from transport, accommodation in Iasi for 30 days from May to June 2024 and a grant of 4,000 lei.

The application period runs from 1- 15 April 2024. Those wishing to apply should send an e-mail to muzeul.literaturii@gmail.com, containing a CV and a short letter of intent including a description of their personal residency project.  Applicants from Ukraine should send their materials in English.

During the residency (May-June 2024), fellows are required to participate in a creative writing or storytelling workshop for children. At the end of the residency, they will hand in a short story with an environmental theme, minimum 2 A4 pages.

The “Șotron Residencies” programme was created by MNLR Iasi and ACVO Association in 2022 to support contemporary literary creation and in solidarity with Ukrainian writers affected by the war.

So far, 6 writers from Romania and Ukraine have benefited from residencies and dozens of children from disadvantaged backgrounds, supported by ACVO, have enjoyed creative encounters with them. This year, the Șotron residencies are part of the series of activities included in the UNESCO programme “Iași. City of Literature”.

The ACVO Association was established by ApaVital at the beginning of 2018 to give life to its social responsibility and community involvement projects. Some of the important themes in the association’s agenda are urban development, environmental protection, civic spirit and spirit of collaboration between people, personal evolution and self-awareness.

“The Șotron residencies are a natural step we have taken in the continuation of a project that is close to our hearts and through which we donate thousands of books to village libraries every year. We understand the importance of contemporary reading for children, we know that they are attracted more by the creations of modern writers than by those of the classics, we experience with them the excitement of meeting authors. The Sotron residencies open minds, arouse curiosity and increase children’s interest in reading. We wish all the participants good luck and look forward to meetings between the winners and the children from the villages who will enjoy their first autographs and interesting discussions.”, Dr. Eng. Mihail Doruș, President of the ACVO Association

The application files will be evaluated by a jury composed of representatives of the Iași National Museum of Romanian Literature and the results of the selection of the call for applications within the “Șotron Residencies” program will be announced on April 23, 2024, on the website www.muzeulliteraturiiiasi.ro.